Gönderen Konu: M ile Başlayan Meslekler  (Okunma sayısı 3651 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı muhalefet13

 • | Süper Üye |
 • ****
 • İleti: 691
 • Karizma 54
 • Cinsiyet: Bayan
 • *=Korkulu Sonlar Sonsuz Korkulardan İyidir=*
M ile Başlayan Meslekler
« : 26 Temmuz 2007 13:27:56 »
Maden programı, maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesikonusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir. Maden programınıbitirenler, devlete veya özel sektöre ait maden işletmelerinde görevalabilir.

Programın Amacı: Maden programı maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Maden programındamatematik, mekanik, genel kimya, jeoloji ve topografya ve teknik resimdersleri; ikinci yılda ise maden işletmesi, cevher hazırlama, madenmakineleri gibi dersler okutulur. Ayrıca öğrencilerin staj yapmazorunluluğu da vardır.

Gereken Nitelikler: Maden bölümünde eğitim görmek isteyen birkimsenin genellikle kapalı yerlerde (yeraltı) çalışacağını göz önündebulundurması gerekir. Bu kişi, aynı zamanda işçi ile maden mühendisiarasındaki iletişimi sağlayacağı için kişiler arası ilişkilerde debaşarılı olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Madenprogramını bitirenlere "Maden Teknikeri" ünvanı verilir. Madenteknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması içinkuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekliişlemleri, maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları: Maden programını bitirenler devlete veya özel sektöre ait maden işletmelerinde görev alabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 12:19:30
Maden Mühendisliği
Madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularındaeğitim ve araştırma yapılır. Mta, Ensitüsü, Dsi gibi resmi kuruluşlardave özel maden işletmelerinde çalışılabilir.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 12:20:21
Mahalli İdareler
Programın Amacı:
Mahalli idareler programının amacı, mahalliidareler, yani belediyeler, özel idareler gibi teşkilatların çeşitlibölümlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mahalliidareler programında halkla ilişkiler, yönetim bilimi, kamu yönetimi,kamu personel yönetimi, mahalli idareler, anayasa hukuku, idare hukuku,büro makineleri, büro uygulaması, mahalli idareler semineri uygulamasıgibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Bu programa girmek isteyen öğrencilerkendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimikonularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu elemanlar kamu yönetimikonusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar uyumluve geçimli olmalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programdanmezun olanlara "Mahalli İdareler Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Buünvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üstyöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınankararları yürütürler.

Çalışma Alanları: Bu programı bitirenler, genelliklebelediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar.Ülkemizde bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 12:21:19
Makine
Ulaştırma Bakanlığınca İstihdam edilmek üzere, gemi makine mühendisiyetiştiren bir yüksek-okuldur. Makine programının amacı, her türlümakinelerin kullanımı, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konuolan, Makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesive bunların ilgili tezgahlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotlarıkullanılarak uygulamaya dönük tarzda işlenmesi ile ilgili konulardaçalışacak ara insangücü yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olanlar,kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar.

Programın Amacı: Makine programının amacı, her türlü makineninkullanılması, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olanmakine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi vebunların ilgili tezgâhlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotlarıkullanılarak, işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insangücüyetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Makine programında dahaziyade atölye çalışması ve imalat teknolojisi, teknik ve meslek resmi,mekanik malzeme, ölçme ve kalite kontrol, makine bilgisi gibi meslekdersleri yanında güzel sanatlar ve genel kültür dersleri ile uygulamalıdersler okutulur. Öğrencilere ayrıca staj da yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Bir öğrencinin makine programında başarılıolabilmesi için matematiğe, fiziğe ve özellikle mekanik konusuna ilgiduyması, uzay ilişkilerini görebilme ve mekanik düşünme yeteneğinesahip olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programınmezunlarına "Makine Teknikeri" ünvanı verilmektedir. Bu ünvana sahipbir kimse çalıştığı kurumda makine mühendisi ile teknisyen arasındateknik ara eleman olarak görev yapmaktadır.

Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara elemanı olarak çalışırlar.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 12:22:15
Makine Mühendisliği
Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımıgeliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim vearaştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde vekamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekaniksistemlerin, gaz ve buhar tirbünlerinin, pistonlu kompresörlerin,nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, havalandırma,ısıtma sistemlerinin tasarımında çalışılabileceği gibi, serbest çalışmaimkanı da vardır.

Programın Amacı: Makine mühendisliği programı, her türlü mekaniksistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesive üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Makine mühendisliğiprogramının ilk yılında matematik, fizik, kimya, geometri, teknik resimgibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, termodinamik, ısıtransferi, akışkanlar mekaniği, mekanik, makine elemanları, makinetasarımı, nükleer enerji ve enerji dönüştürüm sistemleri konularındadersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Gereken Nitelikler: Makine mühendisliği programına girecek vemakine mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademikyeteneğe, hayal gücüne ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneğine veel becerisine sahip; matematik, fizik, teknik resim ve tasarı geometriile ilgili ve bu alanlarda başarılı bir kimse olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Makinemühendisliği bölümünden mezun olanlara "Makine Mühendisi" ünvanıverilir. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlümekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlukompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların,soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar,geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini gözönünde bulundurur.

Çalışma Alanları: Kalkınma çabasında olan ülkemizde, diğerteknik elemanlar gibi makine mühendislerine de ihtiyaç duyulmaktadır.Ancak ülkemizde teknoloji üretimi henüz yeterli düzeyde olmadığındanmakine mühendisleri bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri işalanları bulmakta zorluk çekmektedirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 12:23:33
Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Bölüm teknik resim ve genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konulardateorik ve pratik bilgilere sahip, makine resmi konsrüksiyonuhazırlanması ve hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyeyapabilecek becerilere sahip, bu bilgilerine Endüstri Meslek Lisesi veTeknik Lise seviyesinde öğrencilere aktarabilecek elemanlar yetiştirir.Bu bölümü seçenlerin sahip oldukları bilgileri öğretmekten zevkalmaları beklenir. Mezunlar meslek liselerinde veya Teknik liselerde işbulabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 12:25:00
Makine-resim çizgen, genel makine konstrüksiyon ile ilgili konulardateorik ve pratik bilgilere sahip, bir makine konstrüksiyona göre birmakineyi yapabilecek bilgi ve beceride, işçi ile mühendis arasındakiboşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitimyapar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesimde, Sümerbank,Karayolları ile Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüklerinde, MakineKimya Endüstrisi Kurumu vb. Kurumların fabrikalarında ve belediyelerdegörev alabilmektedir.
Makine-Resim Konstrüksiyon
Programın Amacı: Makine-resim-konstrüksiyon programı, iyiderecede teknik resim çizen; genel makine konstrüksiyonu ile ilgilikonularda teorik ve pratik bilgilere sahip; bir makine konstrüksiyonunuhazırlayan, hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyiyapabilecek bilgi ve beceride; işçi ile mühendis arasındaki boşluğudolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik ilimler(statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi,üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sırakonstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalitekontrol, proje tekniği gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Makine-resim-konstrüksiyon programındaöğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgiduymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyiyetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzayilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı,araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu vegeçimli olmalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara "Makine-ResimKonstrüksiyon Teknikeri" ünvanı verilir. Makine-resim-konstrüksiyonteknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında,üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen atölyeşefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik bürodaçalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleriarasındaki köprüyü oluştururlar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikeri,çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım vemühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilindenanlayan bir ara elemandır.

Çalışma Alanları: Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamukesiminde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demiryolları GenelMüdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumlarınfabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:19:02
Maliye
Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara,bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlaryetiştirilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadiTeşebbüsler, DPT, mahalli idareler, Sayıştay yanında bankalarda ve özelsestörün değişik kuruluşlarında çalışılabilir. Ayrıca büro açarakserbest de çalışılabilmektedir. Maliye programında, maliye konusundaçalışacak ara insangücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar,devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıkları�nda çalışmaimkânına sahiptirler. Maliye yüksek okulu mezunları, özel sektöre aitkuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest deçalışabilirler.

Programın Amacı: Maliye programında, maliye konusunda çalışacak ara insangücünü yetiştirmek amacı ile eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Maliye programında kamumaliyesi, vergi hukuku, muhasebe, hukuk, işletme ve matematik gibidersler okutulur. Dersler, maliye ve özellikle vergi hukukuağırlıklıdır.

Gereken Nitelikler:  Maliye programında öğrenim görmek isteyenlerin genelakademik yetenek yanında, sayısal yeteneğe sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu programda okuyan öğrencilere burs vermektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Maliyeprogramını bitirenlere "Maliye Meslek Elemanı"ünvanı verilir. Maliyemeslek elemanları vergi ile ilgili alanlarda ara eleman olarak görevyaparlar.

Çalışma Alanları: Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliyeve Gümrük Bakanlığında çalışma imkânına sahiptirler. Maliye meslekyüksekokulu mezunları, özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerindeçalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:20:16
Mantarcılık programının amacı, önemli bir besin kaynağı olan mantarın,bilimsel olarak üretimini yapacak elemanlar yetiştirmektir. Mantarteknikerleri, resmi ve özel mantar üretim merkezlerinde görevalabilirler.

Programın Amacı: Mantarcılık programının amacı, önemli bir besinkaynağı olan mantarın bilimsel olarak üretimini yapacak elemanlaryetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mantarcılıkalanında biyoloji ve özellikle botanik alanı ile ilgili temelderslerden başka mantarın özellikleri ve mantar üretimine elverişliortamlar ve mantarın pazarlanması ile ilgili dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Mantarcılık programına girmek isteyenlerinbiyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan vebitki üretme faaliyetlerinde hoşlanmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mantarcılıkprogramını bitirenler "Mantar Teknikeri" ünvanı almaya hak kazanırlar.Mantar teknikeri çeşitli mantar türlerinin en verimli şekildeyetiştirileceği alanları belirler; mantarın üretimini, çeşitliaşamalarında denetler ve en sağlıklı ve verimli ürünün elde edilmesinisağlar. Mantar teknikerleri ziraat mühendisleri ile birlikte çalışır.

Çalışma Alanları: Mantar teknikerleri resmi veya özel mantar üretim merkezlerinde görev alabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:21:37
Matbaa Öğretmenliği
Matbaa ve basım tarihi, işletme ekonomisi, dizgi sistemleri, basınfotoğrafçılığı, malzeme tekniği, baskı makineleri ve meslek resmi gibidersler okutulur. Öğretmen ünvanını alan mezunlar basım ile ilgilikuruluşlarda çalışabilirler, meslek liselerinde öğretmelik yapabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:22:45
Matbaacılık programının amacı, basın endüstrisinde vasıflı işgücüsağlamak, üretim elemanı ile yönetici durumunda bulunan meslek elemanıile yönetici durumunda bulunan meslek elemanları arasında, ara kademeiş gücünü yetiştirmektir. Matbaa teknikerleri, kamu veya özelkuruluşların basın ve yayım işlerinde ve gazete idarehanelerindeçalışırlar.

Programın Amacı: Matbaacılık programının amacı, basımendüstrisinde vasıflı işgücü sağlamak, üretim elemanı ile yöneticidurumunda bulunan meslek elemanları arasında ara kademe işgücünüyetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Matbaacılık programındaöğretim süresince sanat tarihi, işletme ekonomisi, halkla ilişkiler,dizgi sistemleri, basım tarihi, basım fotoğrafçılığı, baskı makineleri,malzeme tekniği, basım işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Matbaacılık programına girmek isteyenlerin,basım işlerine ilgili ve estetik görüşe sahip, ayrıntılarıalgılayabilen, dikkatli ve titiz kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Matbaacılıkprogramını bitiren bir öğrenciye "Matbaacılık Teknikeri" ünvanıverilir. Bu ünvana sahip kimseler basım ile ilgili kuruluşlarda işçiile yönetici arasındaki iletişimi sağlar ve ara insangücü olarak görevyapar.

Çalışma Alanları: Matbaa teknikerleri kamu ve özel kuruluşlarınbasım ve yayım işlerinde ve gazete idarehanelerinde çalışırlar. Heralanda ara insangücüne duyulan ihtiyaç matbaa teknikerliği içinde sözkonusudur.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:23:44
Matematik
Matematik ilke, yöntem ve sistemlerin analizi, geliştirilmesi vebunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel veteknolojik olanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve araştırmayapılır. Orta öğretim kurumlarında öğretmen, yüksek öğretimkurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmek için, gerekli temelbilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu veya özelkuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışabilir. Uygulamalımatematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kuruluşlardaçalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal vetemel bilimlerdeki araştırma, alanlarında matematikçilere ihtiyaçduyulmaktadır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:24:37
Matematik Mühendisliği
Endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümükonularında eğitim ve araştırma yapılır. Tübitak, MTA gibi kurumlardaözel ve resmi fabrikalarla üniversitelerin araştırmalabaratuvarlarında, çeşitli bankaların bilgi işlem birimlerindeçalışılabilir.

Programın Amacı: Matematik mühendisliği programı, endüstri,mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularındaeğitim ve araştırma yapar Programda Okutulan Belli Başlı Derslerinsüresi 4 yıl olup başta matematik olmak üzere bilgisayar, mühendislikve sosyal bilimler alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır.Öğrencilere, dörder hafta süren bilgiişlem, araştırma ve işletmekonularında yaz stajları yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Matematik mühendisliği alanında çalışmakisteyen bir kimsenin matematikte ve fen derslerinde başarılı,araştırmaya meraklı, bir olayı bütün yönleriyle ele alıp,getirebileceği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir çözüm bulabilecekdüşünme yeteneğine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Matematikmühendisliği bölümünü bitirenlere "Matematik Mühendisi" ünvanı verilir.Öğrenimleri sırasında aldıkları sosyal bilimler dersleri matematikmühendislerinin çalıştıkları iş yerlerine kolayca uyum sağlamalarınayardımcı olmaktadır. Matematik mühendisleri iş yerindeki problemlerematematiksel çözümler getirmektedir.

Çalışma Alanları: Matematik mühendisi ünvanını alan kimselerTÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda, özel ve resmi fabrikalar ileüniversitelerin araştırma laboratuvarlarında, çeşitli kuruluşlarlabankaların bilgiişlem birimlerinde çalışabilmektedirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:26:18
Matematik Öğretmenliği
Eğitim fakültelerinde ortaöğretim (liseler, meslek liseleri, akşamliseleri vb..) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, eğitim, öğretim vearaştırma yapar. Orta dereceli okullarda öğretmen olarakçalışmaktadırlar. Hangi ortaöğretim kurumunda çalışacakları, MilliEğitim Bakanlığınca saptanmaktadır. Ülkemizdeki nüfus yoğunluğu veeğitime verilen önem arttıkça okullarımızdaki öğretmen açığıbüyümektedir. Özellikle matematik ve fen dersi öğretmenlerine de dahaçok ihtiyaç duyulmaktadır.

[HIGHLIGHT=#92d050]yağmura yağmura yürüyorum inadına inadına.......[/HIGHLIGHT]

Çevrimdışı muhalefet13

 • | Süper Üye |
 • ****
 • İleti: 691
 • Karizma 54
 • Cinsiyet: Bayan
 • *=Korkulu Sonlar Sonsuz Korkulardan İyidir=*
Ynt: M ile Başlayan Meslekler
« Yanıtla #1 : 26 Temmuz 2007 14:16:55 »
Matematik ve Bilgisayar
Eğitim fakültelerinde ortaöğretim (liseler, meslek liseleri, akşamliseleri vb..) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, eğitim, öğretim vearaştırma yapar. Orta dereceli okullarda öğretmen olarakçalışılmaktadırlar. Hangi ortaöğretim kurumunda çalışılacağı, MilliEğitim Bakanlığınca saptanmaktadır. Ülkemizdeki nüfus yoğunluğu veeğitime verilen önem arttıkça okullarımızdaki öğretmen açığıbüyümektedir. Özellikle matematik ve fen dersi öğretmenlerine daha çokihtiyaç duyulmaktadır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:28:54
Medya ve İletişim Sistemleri
İletişim fakültesinden mezun olunca-kariyer (yurt içinde ya da yurtdışında) habercilik, yorumculuk, araştırmacı-yazarlık, eleştirmenlik,medya planlaması, medya işletmeciliği, filmler, metin yazarlığı,senaristlik, sanat yönetmenliği, müşteri temsilciliği, kamuoyuaraştırmacılığı, halkla ilişkiler uzmanlığı, foto direktörlüğü, insankaynakları yöneticiliği, vb.

Olası iş alanları: (yurt içinde ya da yurt dışında) gazeteler,dergiler, TV�ler, radyolar, reklam şirketleri, film yapımı, dağıtımşirketleri, film yapımı, dağıtım şirketleri, halkla ilişkilerkuruluşları, her türlü şirkette iletişimden ve tanıtımdan sorumlubirimler, grafik tasarımıyla uğraşan kuruluşlar, kamuoyu araştırmakuruluşları, basımla uğraşan kuruluşlar, vb..

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:30:23
Mermercilik ve Mermer Teknolojisi
Bu programda yer bilimlerinin özellikle maden ve ekonomik jeolojininönemli bir konusu olan mermerlerin ve parlatılabilir sert taşlarınendüstriyel olarak aranıp çıkarılması ve değerlendirilmesi için gerekliteknik bilgilerle donatılmış ara elemanların yetiştirilmesiamaçlanmıştır.

Programın Amacı: Mermer teknolojisi programının amacı, mermerocaklarında ve mermer fabrikalarında, mermer üretimi alanında çalışacakelemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mermer teknolojisiprogramında matematik, fizik (mekanik ve mukavemet), tasarı geometri,teknik resim, mermer işleme makineleri, malzeme bilgisi, mermermontajı, mermer sanatsal tasarımı, mimarlık ve mermer gibi derslerokutulur ve 60 gün uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Mermer teknolojisi alanında çalışmak isteyenkimselerin matematik ve geometride başarılı, gözlerini ve ellerinieşgüdüm halinde kullanabilen, uzay ilişkilerini görebilme yeteneğigüçlü, bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mermerteknolojisi programını bitirenlere "Mermer Teknikeri" ünvanı verilir.Mermer teknikeri mermerin ve kesilip parlatılabilen sert taşlarındoğadan bloklar halinde alınıp fabrikalarda plakalar halinde kesilmesive atölyelerde işlenip sanat değeri olan ürünler haline getirilmesiişlerinde jeoloji ve maden mühendislerine yardımcı ara eleman olarakgörev yaparlar.

Çalışma Alanları: Mermer teknikerleri, mermercilik sektöründeocak üretimi, fabrikalarda mermerin işlenmesi, inşaat alanında mermerinmontajı ve mermer atölyelerinde sanat ağırlıklı çalışma alanlarında işbulabilir.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:32:01
Metal Öğretmenliği
Temel fen dersleri, talaşlı üretim teknolojisi oksijen gaz kaynakteknolojisi, statik, dinamik, istatistik, elektrik bilgisi, teknikresim, diferansiyel denklemler, elektrik ark ve ileri kaynakteknolojisi, malzeme, cisimlerin dayanımı, metal süsleme sanatı,metalurji termodinamiği, sıcak şekillendirme, kalite kontrol vb.derslerin verildiği bir programdır.

Metal işleri, döküm, dökümcülük ve model modelcilik olmak üzere üç ayrıdalda öğretim yapılır. Genel kontenjan, sadece metal işleri kolu,döküm-dökümcülük, izabe ve metalurji kolu ve makine model/modelcilikkolu çıkışlı adaylara ayrılmıştır. Öğretmen ünvanını alan mezunlarendüstri meslek liseleri ve sanayi kuruluşlarında çalışabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:33:09
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarınınelde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrininistediği hammadde haline getirilmesi, plastik ve seramik gibi metalolmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim vearaştırma yapılır. Kamu ve özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum vedöküm fabrikalarında çalışılabileceği gibi standartlar, tasarımlar vs.Konularda bürolarda çalışılabilir.

Programın Amacı: Metalurji ve malzeme mühendisliğiprogramının,bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal vealaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerekendüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibimetal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitimyapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Metalurji ve malzememühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Metalurjimühendisliğinin, mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi,fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğretimin birinciyılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken diğer yıllarındademir-çelik ve demirden metal üretimi, toz metalurjisi malzememuayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konular, kuramsalve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Gereken Nitelikler: Metalurji ve malzeme mühendisliği programınagirmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısaldüşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip;kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyiyetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstriolduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programıbitirenlere "Metalurji Mühendisi" ünvanı verilir. Metalurji ve malzememühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekliplanları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi birmühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme vemalzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelikmalzemeler tasarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işintürüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamındaçalışırlar.

Çalışma Alanları: Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıdaverilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektörkuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına dasahiptirler. Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları,demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane vemetal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalatendüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya,petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; hertürlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini vegerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar;yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımıyapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırmalaboratuvarlarıdır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:34:17
Meteoroloji Mühendisliği
Atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar. Meteorologçalıştığı kurumda geniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, basınç, nem, donvb. Yönlerden meydana gelen değişmeleri inceler, bölgelerin ısı, yağış,basınç, nem haritalarını hazırlar. Hava değişikliklerini öncedenkestirmeye çalışır; atmosferdeki elektrik ve nem mekanizması üzerindeincelemeler yapar. Meteorogların özel sektörde çalışma imkanları pekolmadığından ve meteoroloji istasyonlarının sayısı az olduğundranbualanda iş bulma imkanlarının sayısı az olduğundan bu alanda iş bulmaimkanlarının da sınırlı olduğu söylenebilir.Meteorologlar devletkuruluşlarında görev alırlar. Bu nedenle kazançları, Devlet MemurlarYasasınca belirlenmiş olup teknik elemanlara ödenen yan ödeneklerdenyararlanırlar.

Programın Amacı: Meteoroloji mühendisliği programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Meteoroloji mühendisliğiprogramının birinci yılında, matematik, geometri, fizik, kimya, teknikresim, bilgisayar bilimi dersleri okutulur. Öğretimin diğer yıllarındaise meteorolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında dersler verilir.

Gereken Nitelikler: Meteoroloji mühendisliği bölümüne girmekisteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel yeteneğe sahip,matematik, kimya, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafyaya ilgili ve bualanlarda iyi yetişmiş, sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olmasıgerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Meteorolojiprogramını bitirenlere "MeteorolojiMühendisi" ünvanı verilir. Meteoroloji mühendisi çalıştığı kurumdageniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, elektrik basınç, nem, don vb.yönlerden meydana gelen değişmeleri inceler; bölgenin ısı, yağış,basınç, nem haritalarını hazırlar, hava değişikliklerini öncedenkestirmeye çalışır. Meteoroloji teknik bir alan olup meteorolojimühendisleri çeşitli dallarda uzmanlaşabilmektedirler. Örneğin sinoptikmeteoroloji bir uzmanlık alanı olup dünyanın çeşitli meteorolojiistasyonlarından gelen gözlem raporlarının yorumlanması, belli birbölge için kısa ve uzun vadeli hava tahminleri yapılması ile ilgilidir.Klimatolog belli bir bölgenin uzunca bir süre ısı, güneş ışığı, yağışmiktarı, rutubet ve yağmur durumuna ilişkin geçmiş kayıtlarını toplar,değerlendirir ve tarım, hayvancılık, ticaret vb. alanlarda kullanılmaküzere hava tahmin raporları hazırlar. Dinamik meteorologlar hava veakımlarına ilişkin fiziksel kanunları incelerler. Fiziksel meteorologatmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özellikleriniinceler. Endüstriyel meteorologlar ise hava kirlenmesi ve dumankontrolü üzerinde çalışırlar. Meteoroloji mühendisleri, hava tahministasyonlarında, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı birbiçimde saptayabilmek için günün 24 saatinde çalışma halindedirler. Bunedenle meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar. Gece vehafta sonu nöbetleri vardır.

Çalışma Alanları:Meteoroloji mühendislerinin çalışmalarına günümüzde giderek artan birgereksinme uyulmaktadır. Ulusal savunmamızda, tarım, ulaştırma veturizm alanında meteorologların vereceği hava tahmin raporlarınagereksinme vardır. Ancak meteoroloji mühendislerinin özel sektördeçalışma olanakları pek olmadığından ve meteoroloji istasyonları sayısıaz olduğundan, bu alanda iş bulma olanaklarının da sınırlı olduğusöylenebilir. Meteoroloji mühendisleri devlet kuruluşlarında görevalırlar. Bu nedenle kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmişolup teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:35:28
Meyve-Sebze İşletme

Meyve ve sebze ürünlerinin kalitesinin arttırılması, ürünlerininpaketlenmesi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili konularda eğitimvererek bu alanlar için elemanlar yetiştirir.

Programın Amacı: Meyve ve sebze işletmesi programının amacı, meyve ve sebzeleri işleyen işletmelerde çalışacak ara insangücü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Meyve ve sebze işletmesiprogramında, matematik, fizik, kimya gibi temel dersler, ekonomi,istatistik, gıda bilimi, bilgisayar, kutu konserveciliği, meyve vesebze ürünlerinde kalite kontrol, kimyasal yöntemlerle muhafaza, reçelve imalat teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalaryaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Meyve ve sebze işletmesi programında okumakisteyenlerin, temel bilimlere, ekonomiye ilgili, insani ilişkilerindebaşarılı kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Meyve vesebze işletmesi programını bitirenlere "Meyve ve Sebze İşletmeTeknikeri" ünvanı verilir. Meyve ve sebze teknikeri, meyve ve sebzeişleyen işletmelerde, gıda mühendisinin denetimi altında, konserve,salça, turşu, marmelat vb. ürünlerin üretilmesi ile ilgili işleriyürütür.

Çalışma Alanları: Meyve ve sebze teknikerleri, meyve ve sebzeişleyen işletmelerde görev alabildiği gibi kendisi de böyle bir işletmekurabilir ve mesleğini bağımsız olarak sürdürebilir.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:41:34
Mimarlık
Her çeşit binanın isteğe ve imkanlara göre plan ve projelerininhazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırmayapılır. Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında vebelediyelerde çalışılabileceği gibi, mimarlık bürosu açarak serbestçalışmak da mümkündür.

Programın Amacı: Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe veolanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımınındenetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mimarlık bölümlerindegenel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlıkdersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma,yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimaribilgileri içeren dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Bu alanda eğitim görmek isteyen liseöğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler(sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarındaiyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerleilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenlekişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerinigörebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önündecanlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı birkimse olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili,başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olmasıçalışma hayatında başarısını artırabilir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mimarlıkbölümünden mezun olanlara "Mimar" ünvanı verilir. Mimar önce, istek veihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özelliklerisaptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasalolanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarakbinanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimigösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmınıproje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalardaprojenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider.

Çalışma Alanları: Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikleBayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görevalırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugünözellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerekmimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde mimaragereksinme duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştirenokulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artma olmuştur.Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bolkazançlı iş bulması olanaklıdır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:42:36
Mobilya Dekorasyon
Bu programda iç dekorasyon teknikleri ve stilleri ile ilgili bilgilerverilir. Mezunlar özel ve kamu sektöründe dekokatör olarakçalışabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:44:13
Mobilya Dekorasyon Öğretmenliği
Teknik eğitim fakültesine bağlı bir bölüm olan mobilya ve dekorasyonöğretmenliği bölümünde, endüstri meslek liselerine, teknik liselere,çıraklık eğitim merkezlerine öğretmen yetiştirmek amaçlanmıştır. Buprograma yalnızca ağaç işleri ve mobilya ve dekorasyon kolu çıkışlıadaylar alınmaktadır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:45:24
Moda konfeksiyon programının amacı, hazır giyim endüstrisinde çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programın Amacı: Moda konfeksiyon programının amacı, hazır giyim endüstrisinde çalışacak teknik insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Moda konfeksiyonprogramında temel disiplinler, temel sanat eğitimi, model çıkarma vegeliştirme, moda tasarımı, kup kesim, giysi teknolojisi, kostüm ve modatarihi ile bilgisayar dersleri verilmektedir.

Gereken Nitelikler: Moda konfeksiyon programında okumak isteyenbir öğrencinin, genel akademik yeteneğinin yanı sıra renk ve şekillerialgılayabilme, bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilme,el ve parmakları ustalıkla, gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilmeyeteneğine sahip, ticaret ve ekonomi konularına ilgili, estetik görüşüolan bir kimse olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Modakonfeksiyon programını bitirenlere "Moda Konfeksiyon Teknikeri" ünvanıverilir. Moda konfeksiyon teknikeri, bir hazır giyim atölyesinde,kadın, erkek veya çocuk giysilerinden birinin veya birkaçının seriüretimi ile ilgili işleri yapar. Önce üretimi yapılacak giysininbiçimini ve kumaşını, günün modasını ve ortaya çıkacak ürününmaliyetini göz önüne alarak belirler; giysinin çeşitli vücut ölçülerinegöre seri üretimi için gerekli işleri planlar ve yürütür.

Çalışma Alanları: Moda konfeksiyon teknikerleri özel sektöre ait giyim atölyelerinde çalışabilirler veya kendileri özel atölye açabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 13:56:03
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındakiilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zamanmoleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır. Matematik, fizik, kimya,biyoloji, labaratuvar, biyolojinin prensipleri, labaratuvar tekniklerive bilimsel metotlar gibi konularda eğitim verirler.

Programın Amacı: Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Moleküler biyoloji vegenetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başkaelektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, genmolekülerbiyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi derslerokutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Molekülerbiyoloji ve genetik programını bitirenlere "Biyolog" ünvanıverilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık korumaenstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlarve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısınınözümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

Çalışma Alanları: Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen,tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyenolabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisindearaştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yöneticiolarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararasıdüzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacıgerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

[HIGHLIGHT=#92d050]yağmura yağmura yürüyorum inadına inadına.......[/HIGHLIGHT]

Çevrimdışı muhalefet13

 • | Süper Üye |
 • ****
 • İleti: 691
 • Karizma 54
 • Cinsiyet: Bayan
 • *=Korkulu Sonlar Sonsuz Korkulardan İyidir=*
Ynt: M ile Başlayan Meslekler
« Yanıtla #2 : 26 Temmuz 2007 14:29:43 »
Motor
Programın Amacı


Motor programının amacı, her türlü motorun yapımı, bakımı ve onarımı alanında çalışacak ara insangücü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Motorprogramında atölye, teknoloji, malzeme bilgisi, matematik, teknikresim, beden eğitimi, atölye planlaması; ikinci yılda, fizik, kimya,genel mekanik, termodinamik, cisimlerin dayanımı gibi dersler kuramsalve uygulamalı olarak okutulur. Öğrencilerin staj yapması zorunludur.

 Gereken Nitelikler

Bu bölüme gireceklerin, bedence güçlü ve sağlam pratik zekâya, mekanikyeteneğe, el-parmak becerisine sahip kimseler olması gerekmektedir.Ayrıca lisedeki fen derslerinde kuvveti yetişmiş olma, başarıda büyükkolaylık sağlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Motorbölümü mezunları "Motor Teknikeri" unvanı kazanırlar. Bir motorteknikeri, çalıştığı kurumun yapısına göre mühendisten aldığı emirleriişçiye uygulatabilen ara eleman fonksiyonunu görmektedir.

Çalışma Alanları

Motor programını bitirenler genellikle otomotiv endüstrisinde veyamotor tamir atölyelerinde çalışabilirler, isterlerse kendileri özelişyeri açabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 14:18:52
Muhasebe programı, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim vefaaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için, muhasebe alanındagerekli olan ara insan gücünü yetiştirir. Muhasebe programınıbitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerineözel muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerlemeyetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlamasına bağlıdır.

Programın Amacı: Muhasebe programında, kamu ve özel sectorişletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimdeyürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan ara insangücünüyetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Muhasebe programı temelmuhasebecilik bilgi ve becerilerini vermeye yöneliktir. Son yıldaöğrenciler staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini uygulamaalanında denerler. İki yıl içerisinde genel matematik, genel muhasebe,daktilografi, işletme, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlarhukuku,maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, ticaret hukuku,envanter,bilanço, vergi hukuku, iş hukuku, yapı muhasebesi, şirketler muhasebesigibi meslek dersleri verilir.

Gereken Nitelikler: Muhasebeci olmak isteyen bir kimsenin genelakademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.Muhasebe programını seçen bir kişinin ayrıca sosyoloji ve psikolojialanlarına ilgi duyması, sabırlı, dikkatli ve düzenli bir kimse olmasıbeklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Muhasebeprogramını bitirenlere "Muhasebe Meslek Elemanı" ünvanı verilmektedir.Muhasebe meslek elemanları muhasebe ile ilgili işlerde ara elemanolarak görev yaparlar.

Çalışma Alanları: Muhasebe programını bitirenler kamu ve özelsektörde görev yapabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosuaçabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilgininbaşarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 14:20:46
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
Meslek liselerinde meslek öğretmeni olarak görev alabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 14:23:16
Muhasebe-Finansman
Açıköğretime bağlı olan bu temel bölümde temel muhasebecilik bilgi vebecerilerini vermeye yönelik dersler ağırlıktadır. Mezunlar kamu veyaözel sektörde finans sorumlusu veya muhasebeci olarak çalışabilirler.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 14:25:03
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF)

öğrencilerine, çağdaş bilim ve teknolojideki gelişmeyi belirleyenbilgi-yoğun alanlardan oluşan lisans ve lisansüstü programlarsunmaktadır.

Geleneksel Elektrik Mühendisliği ve MakinaMühendisliği programları, Sabancı Üniversitesi�nde çağdaş otomasyon veminyatürleştirme teknolojileri üzerinde yoğunlaşan Mikroelektronik,Telekomünikasyon ve Mekatronik Mühendislikleri programları olaraksunulmaktadır. MDBF içindeki disiplinlerarası eğitim ve araştırmaortamı, karşılıklı etkileşim içinde disiplinleri derinden etkileyenteknolojik değişimlere daha kolay ayak uydurabilmeyi olanaklıkılmaktadır. Örneğin çeşitli analitik tekniklerin yer aldığı ilerimühendislik dallarını içeren böyle bir ortamda yetişmiş bir molekülerbiyoloji veya malzeme bilimi öğrencisi için biyoenformatik bağlamındaveri yapılandırmak veya nöral ağlarla moleküler hesaplama algoritmasıgeliştirmek bir kimya deneyi yapmak kadar doğal gelecektir.

MDBF�nin araştırma programları, bilimsel bilgi ve yeteneklerinteknolojik yenilikçilik ve endüstriyel üretkenliğe dönüştürülmesineöncelik vermektedir. Temel araştırmaların yanısıra endüstri ile ortakaraştırma ve geliştirme yapmak ve yeni teknolojilere dayalı kuluçkalıketkinliklerine ve / veya yeni şirket kurma çabalarına katkıda bulunmakMDBF�nin temel araştırma misyonu içindedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları:

1.Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
2.Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik
3.Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4.Mekatronik Mühendisliği
5.Mikroelektronik Mühendisliği
6.Telekomünikasyon Mühendisliği
7.Üretim Sistemleri Mühendisliği

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 14:26:33
Mütercim Tercümanlık
Bölümde yabancı dilde yazılmış olarak nasıl çevrileceği (mütercim) veyabancı dilde yapılan bir konuşmanın başka bir dile nasıl çevrileceği(tercümanlık) konularında eğitim yapılır. Bölüm mezunları uluslararasıkuruluş ve işletmelerde, bankalarda, tercüme bürolarında, turizmşirketlerinde, devlet kuruluşlarının ve bakanlıkların dış ilişkilerdairelerinde çalışma imkanı bulabilirler.

Programın Amacı: Mütercim Tercümanlık programı İngilizceyazılmış bir metnin başka bir dile yazılı olarak nasıl çevrileceği(mütercim) ve İngilizce'deki bir konuşmanın başka bir dile nasılçevrileceği (tercümanlık) konularında eğitim yapar. Roman Dili veEdebiyatıBu bölüm Romen dili, kültürü ve edebiyatı ile ilgili konuları içerir.Kültür, Turizm Bakanlığı, turizm kuruluşları vb.. bürolarında çalışmaolanağı bulurlar.

Gönderildi: 26 Temmuz 2007 14:28:07
Müzik
Programın Amacı


Müzik eğitimi konservatuvardaverilmektedir. Konservatuvarların amacı klasik batı müziği, Türk sanatmüziği ve Türk halk müziği alanında çalışacak sanatçıları yetiştirmekve bu konuda araştırma yapmaktır. Konservatuvarların müzikle ilgilibaşlıca programları şunlardır: Müzikoloji Yaylı Çalgılar Temel BilimlerNefesli Çalgılar ve Vurma Sazlar Kompozisyon Şeflik Ses Eğitimi ÇalgıYapım Şan-Opera Piyano-Harp Konservatuvarlarda ayrıca tiyatro, bale vehalk oyunları programları da bulunmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Konservatuvarlarda eğitim süresi, hazırlık sınıfıyla beş yıldır.Hazırlık sınıfında başarılı olmayan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.Konservatuvarda armoni, form bilgisi, ses eğitimi, ritmi uygulaması,nota yazım bilgisi, solfej, partisyon bilgisi, enstrüman bilgisi, odamüziği, Türk sanat müziği, Klasik batı müziği ve Türk halk müziği,orkestra ve koro şefliği, müzik tarihi, diksiyon ve fonetik, şan veeşlik, atölye ve teknoloji gibi dersler okutulur, şan opera programı,yaylı ve nefesli sazlar, piyano ve harp programlarında, becerigeliştirici uygulama ağırlıklı dersler verilir.

 Gereken Nitelikler

Konservatuvara girebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak,ÖSS'de belirli bir puanın üzerinde puan almış olmak ve açılan yeteneksınavında başarılı olmak gerekir. Bu sınavda başarılı olmak içinherşeyden önce üstün bir müzik yeteneğine sahip olmak gereklidir. Müzikalanında çalışacak kimselerin uzun ve yorucu çalışmalardan bıkmayacakkadar müziği sevmeleri, mesleklerinde başarılı olmalarının ön koşuludur.

  Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Konservatuvarı bitiren kimselere "Konservatuvar Diploması" verilir vediplomada eğitim gördüğü alan belirtilir. Konservatuvar mezunları,Müzik İcracısı, "Kompozitör" veya "Şef" unvanı ile şan opera programınıbitirenler "Korist" veya "Opera" Sanatçısı unvanı ile çalışırlar

 Çalışma Alanları

Konservatuvar mezunları, başta Devlet Senfoni Orkestrası ve DevletOpera ve Balesi olmak üzere çeşitli kültür kurumlarında, TRT'de görevalabilirler veya serbest çalışabilirler. Temel bilimler ve müzikolojibölümünden mezun olanlar konservatuvarlarda öğretim elemanı olarakgörev yapabilirler.

[HIGHLIGHT=#92d050]yağmura yağmura yürüyorum inadına inadına.......[/HIGHLIGHT]

Çevrimdışı HAFSA

 • aSLı
 • ☼ Saygın Üye ☼
 • ******
 • İleti: 2199
 • Karizma 368
 • Cinsiyet: Bayan
 • gє¢ кαℓıηмış ƒαякıη∂αℓıкℓαя üzєяιηє...
Ynt: M ile Başlayan Meslekler
« Yanıtla #3 : 28 Şubat 2008 22:40:33 »
saol ben mimarlık bölûmüyle ilgleniyom zaten bilodum bilmeyenler
için ii oldu 
Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, Hemde hep senin kalacakmış gibi hayat.
İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak...

 


Site Haritası