Gönderen Konu: B ile başlayan meslekler  (Okunma sayısı 2621 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı muhalefet13

 • | Süper Üye |
 • ****
 • İleti: 691
 • Karizma 54
 • Cinsiyet: Bayan
 • *=Korkulu Sonlar Sonsuz Korkulardan İyidir=*
B ile başlayan meslekler
« : 23 Temmuz 2007 22:28:50 »
Bağcılık programının amacı, kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap,sirke vb. Ürünlerin imali konularında çalışacak insan gücünüyetiştirmektir. Bağcılık teknikerleri kamu sektörüne veya özel sektöreait bağlarda ve şaraphanelerde görev alabilirler.

Programın Amacı: Bağcılık programının amacı, kaliteli üzümyetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularındaçalışacak insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bağcılık programındazirai botanik, zirai meteoroloji,bağ hastalıkları, asmanın tanımı,toprak bilgisi, bağlarda yabani otlar, şarap ve şıra teknolojisi vebilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Bağcılık programına girmek isteyenlerinbiyoloji ve özellikle botaniğe ilgi duymaları ve açık havadaçalışmaktan hoşlanmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bağcılıkprogramını bitirenlere "Bağcılık Teknikeri" ünvanı verilir. Bağcılıkteknikeri kaliteli üzüm elde etmek için asmaların aşılanması, toprağıngübrelenmesi, asmaların zararlılardan korunması, üzümlerin kurutulmasıveya işlenerek şarap, sirke, meyve suyu yapılması ile ilgili işleriyürütür. Bağcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimialtında çalışır.

Çalışma Alanları: Bağcılık teknikerleri kamu sektörüne veya özel sektöre ait bağlarda ve şaraphanelerde görev alabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:06:35
Bahçe Bitkileri
Programın Amacı

Bahçe bitkileri programının amacı, bağve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerleyetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması,korunması ve pazarlanması konularında çalışacak insangücünü yetiştirmekve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bahçe bitkileriprogramında matematik, fizik, kimya, jeoloji ve ekonomi gibi temelderslerden başka; tarımsal ekoloji, toprak bilgisi, bitki besleme vetoprak verimliliği, tarım ekonomisi, genel bağcılık, meyve yetiştirmeilkeleri, bahçe bitkileri fizyolojisi ve bahçe bitkilerinin ıslahı gibidersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bahçe bitkileri alanında çalışmakisteyen kimselerin temel bilimlere ve özellikle botaniğe karşı ilgilive bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, araştırma veinceleme merakı olan kimseler olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Bahçe bitkileri programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanıverilir. Bahçe bitkileri alanında yetişen bir ziraat mühendisi bahçebitkilerinin dikim zamanı, kullanılacak gübre türü, ürünlerin farklıiklim ve toprağa uyumu, bitki hastalıkları, yüksek verimli ve kalitelimeyve ağaçları, sebze ve süs bitkileri gibi bahçe bitkilerininüretimini geliştirici denemeler için tohum ıslahı çalışmaları yapar;bahçe ürünlerinin toplanması, depolanması ve pazarlanması ile ilgilimetotlar geliştirir.

Çalışma Alanları

Bahçe bitkileri ziraatmühendisi Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım kooperatiflerinde Orman,Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı fidanlıklarda görev alabilirveya kendisi bahçe bitkileri üretimi yapabilir.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:08:04
Programın Amacı

Bahçe ziraatı programının amacı meyve ve sebzelerin üretimi,depolanması ve pazarlanması alanında çalışacak ara insangücünüyetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bahçe ziraatı programında matematik, istatistik, ekonomi, toprakbilgisi, bağcılık, meyve yetiştirme, süs bitkilerinin çoğalması, sebzeyetiştirme, bahçe bitkileri zararlıları, budama bahçe ürünlerininmuhafazası ve çoğalması gibi dersler okutulmakta ve uygulamayaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bahçe bitkileri programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili,bitki yetiştirmeye meraklı açık havada çalışmaktan hoşlanan, dikkatlikimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler


Bahçe ziraatı programını bitirenlere "Bahçe Ziraatı Teknikeri" unvanıverilir. Bahçe ziraatı teknikerleri ziraatı, mühendislerine yardımcıolarak meyve, sebze bağ yetiştiriciliğinden ekim, dikim, gübrelemeilaçlama, budama hasat depolama gibi işlemlerin yürütülmesini,denetimini ve kontrolünü sağlarlar. Ziraat teknikerleri genellikle açıkhavada arazi koşullarında çalışırlar.

Çalışma Alanları

Bahçe ziraatı programından mezunolanlar kamuya veya özel sektöre ait tarım kuruluşlarında görevalabilecekleri gibi, kendi bahçelerinde de çalışabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:09:53
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
İç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, suürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri değrlendirme ve işlemeteknolojisi, avlama teknolojisi konularında eğitim ve araştırma yapar.Su ürünleri denizlerde ve iç sularda faliyet gösteren, her türlü kamukuruluşlarında ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Serbestçalışarak da yurt ekonomisine katkıda bulunabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:12:39
Bankacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacakara insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık bölümünden mezun olanlar,devlet veya özel sektöre ait bankalarda memur olarak görev alabilirler.Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, bankamüfettişi, dealer gibi ünvanlarla görev alırlar ve bankaların çeşitliişlemlerini yürütürler.

Programın Amacı: Bankacılık programının amacı, bankalarda veçeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacakelemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bankacılık programındamatematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındakiderslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansalpiyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalardafinans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergipolitikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışmasıyaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Bankacılık programında okumak isteyenlerinmatematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ileiyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık kimselerolmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlarkamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi,dealer gibi ünvanlarla görev çalışırlar ve bankaların çeşitliişlemlerini yürütürler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:16:37
Bankacılık Ve Finans
Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve tekniklerbölümün kapsamını oluşturur. Bu kapsamda finansal tablolar finansalanaliz araçları, finansal planlama ve denetimi, faiz hesapları paranınzaman değeri, yatırım kararları, kâr dağıtım kararları, çalışmasermayesinin yönetimi, uzun süreli finanslama ve sermaye piyasalarıincelenir.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:18:06
Basın yayın programı, basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler,sinema, reklamcılık ve turizm gibi kitleye yönelik alanlarda elemanyetiştirmeyi amaçlamaktır. Bu amaçla toplumsal , siyasal ve ekonomikolayları kavramayı sağlayacak biçimde çok yönlü kültür, teknik veuzmanlık bilgileri vererek Türkiye�nin iletişim yaşamına ilişkinkonularda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:19:54
Programın Amacı

Baskı sanatları programının amacıçoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskı tekniklerini çağınteknolojik gelişimi doğrultusundaki sanat anlayışı ilebütünleştirebilecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Öğretimin ilk yılında temel sanat eğitimi dersi, bölümün özelliğidoğrultusunda ağırlıklı olarak verilir. Daha sonraki yıllarda, yinealanın özelliğine göre, sanat becerisini ve sanat kültürünü geliştiricidersler okutulur. Süre olarak uygulamalı dersler kuramsal derslereoranla daha fazladır.

Gereken Nitelikler

Baskı sanatları bölümüne önkayıt sistemiyle öğrenci alınmaktadır. Bualanda çalışmak isteyenlerin resim ve sanat tarihi alanlarına ilgiduymaları, genel akademik yetenek yanında araştırma ve gözlem gücünesahip, yetenekli ve yaratıcı bir kişi olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Bu programdan mezun olanlara "Baskı Sanatçısı Unvanı" verilir. Baskısanatları bölümü mezunları çoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskıtekniklerini çalıştıkları işte uygularlar.

Çalışma Alanları

Bu diplomaya sahip olanlar çeşitli kamu kuruluşlarındaçalışabilecekleri gibi özel reklam, basım-yayım kuruluşlarında daçalışabilir. Ayrıca bu meslek serbest çalışmaya da oldukçaelverişlidir. Ancak bu kişinin yeteneğine ve bölgenin ekonomik durumunabağlıdır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:23:26
Batı Dilleri Ve Edebiyatları
Programın Amacı

Bu grupta bir çok batı ülkesinin dil ve edebiyatları ve dil bilimi üzerinde eğitim yapan programlar bulunmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İngiliz dili ve edebiyatı programında İngilizce yazma, okuma, anlama vekonuşma yetileri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitlidönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamıve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Fransız dili veedebiyatı programında Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransızedebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımlarıincelenerek öğretilmektedir. Alman dili ve edebiyatı programında AlmanDili ve başta Federal Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerinedebiyatları ve kültürleri tarihi gelişimi içinde öğretilmektedir.Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatıprogramıyla birlikte yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerinivermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüşünüyansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgünitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir. İtalyan dili veedebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte,İtalyan edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alanbelli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitimyapılmaktadır. İspanyol dili ve edebiyatı programında İspanyolcabilgisi kazandırılmakta ve İspanyol edebiyatı incelenmektedir.Hungaraloji (Macar) dili ve edebiyatı programında Ural dili ailesinebağlı bir dil olan Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ileilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Rus dili veedebiyatı programında Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyılklasik Rus edebiyatı ve Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.Leh dili ve edebiyatı programında Leh dili ve bu dille yazılmışedebiyat ürünlerinin özelliklerini inceleyen dersler okutulmaktadır.Slav dilleri ve edebiyatları programında dersler, Slav dillerikültürleri ve edebiyat ürünleri ile ilgili konuları içermektedir.Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı programında Yunanca ve Yunan edebiyatıkonusunda eğitim yapılmaktadır. Bulgar dili ve edebiyatı programındadersler, Bulgarca ve Bulgar edebiyatı ile ilgili konuları içermektedir.Dil bilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitlitoplumların birbirinden farklı sembol sistemleri biçimindekullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sisteminiinceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi anadil baştaolmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgilikonularda eğitim vermektedir. İngiliz dil bilimi programındaİngilizce'nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğerdillerle ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır. Eskiçağ Dillerive Kültürleri Eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümünde, eskiçağda,Önasyada yaşayan kültürlerin dil, din, edebiyat, tarih, sanat gibiyönleri incelenir. Bu bölümdeki programlar ve ilgilendikleri konularaşağıda özetlenmiştir: Hititoloji programında çivi yazısını EskiBabil'den alarak yaygınlaştıran Anadolu'nun göçmen kavmi Hititlerinyaklaşık M.Ö. 1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih,sanat, hukuk vb. kültür ürünleri konularında dersler verilmektedir.Latin dili ve edebiyatı programında İtalya'nın Latium bölgesinde doğanve gelişen Latin dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dille meydanagelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundanyıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatınmodern batı dillerinin kültürünün ve hatta tekniğinin gelişmesineetkisi konularında eğitim yapılmaktadır. Sümeroloji programında M.Ö.4000 yılının ortalarından İsa'nın doğumuna kadar uzanan süredeÖnasya'da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil, tarih vekültür tarihleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Yunan dili veedebiyatı programı klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı, Yunanyarımadası, Ege ve Batı Anadolu'yu kapsayan alanda oluşan Yunanuygarlığı konusunda eğitim yapar.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:24:54
Programın Amacı

Beden eğitim ve spor programının amacı,insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verimelde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştiriciteknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticileriniyetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programdaspor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi vekineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersizfizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Beden eğitimi ve spor programınagirmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmakgereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görevyaptıkları için, insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı vedayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı arttırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Beden eğitimi ve spor programını bitirenler "Antrenör" olarak görevyaparlar. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkınolduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler

Çalışma Alanları

Antrenörler (spor eğitimcileri)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde,okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:25:56
Besicilik programının amacı, büyük ve küçük baş hayvanların beslenmesive üretilmesi alanında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmektir.Besicilik programına girmek isteyenlerin, biyolojiye ve ekonomiyeilgili, hayvan yetiştirmekten hoşlanan bilişimci kişiler olmalarıgerekir.

Programın Amacı: Besicilik programının amacı büyükbaş veküçükbaş hayvanların, en üstün verimi elde edecek şekildeyetiştirilmesi konusunda eğitim yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Besicilik programındagenetik, tarım ekonomisi, yem bitkileri, hayvan sağlığı ve hijyen,hayvan davranışları, mezbaha tekniği ve et ürünleri hayvansal üretimişletmeciliği, hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Besicilik programında okumak isteyenlerinbiyolojiye ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan, kirli ve piskokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsız olmayan, bedence sağlam kimselerolmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Besicilikprogramını bitirenlere "Besicilik Teknikeri" ünvanı verilir. Besicilikteknikerleri çiftliklerde, varsa ziraat mühendisine, yardımcı elemanolarak görev yapar; besiye alınacak olan hayvanların hayvan pazarındansatın alınması, beslenmesi, bakımı, sağlıklarının korunması için önlemalınması piyasa isteklerinin ve besi hayvanlarının uygun olduğuzamanlarda hayvanların pazarlanması gibi işleri yürütürler; çalışmaortamı kirli ve pis kokuludur.

Çalışma Alanları: Besicilik teknikerleri Tarım ve KöyişleriBakanlığında, belediyelere veya özel kuruluşlara ait hayvançiftliklerinde, et entegre tesislerinde görev alabilecekleri gibikendileri hayvan besiciliği yapabilirler.

[HIGHLIGHT=#92d050]yağmura yağmura yürüyorum inadına inadına.......[/HIGHLIGHT]

Çevrimdışı muhalefet13

 • | Süper Üye |
 • ****
 • İleti: 691
 • Karizma 54
 • Cinsiyet: Bayan
 • *=Korkulu Sonlar Sonsuz Korkulardan İyidir=*
Ynt: B ile başlayan meslekler
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2007 22:55:09 »
Beslenme Ve Diyetetik
Beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin sağlığın korunması vehastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanındaçalışacak insan gücü yetiştirilir ve araştırma yapılır. Diyetisyenolarak sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumları, diyetisyenliğive halk sağlığı diyetisyenliği yapılabilir. Toplu beslenme yapankuruluşlarda çalışılabilir. Beslenme eğitimcisi olarak. Eğitimkurumlarında çalışılabilir, araştırma ve endüstiri kuruluşlarında görevalınabilir.

Programın Amacı: Beslenme ve diyetetik programının amacı,beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığınkorunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanmasıalanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmayapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Beslenme ve diyetetikprogramında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik,istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenmebiyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi,mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplumbeslenmesi ve beslenmehastalıkları epidemiyolojisi, besin kimyası ve analizi, ana-çocukbeslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisialanlarında dersler verilir. Üçüncü yılın sonunda sağlık ocakları veana-çocuk sağlığı merkezlerinde 6 hafta süreli halk sağlığındabeslenme, son sınıfta bir yıl süreli hastane ve kurumlarda beslenmestajı yaptırılır.

Gereken Nitelikler:Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya,mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yakından ilgili bir alandır. Bunedenle, beslenme ve diyetetik alanında çalışacak kişilerin doğabilimlerine meraklı ve bu alanda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıcasabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşüncelerini başkalarınaaktarıp onları etkileyebilen kimseler bu alanda başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Dört yıllıkeğitimi başarı ile tamamlayanlara "Diyetisyen" ünvanı verilir.Diyetisyen sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde yer alır. Başarılıöğrenciler, beslenme ve diyetetiğin yanı sıra biyokimya, anatomi,fizyoloji, halk sağlığı ve metabolizma dallarında lisansüstü eğitimedevam edebilirler. Diyetisyenler, yönetici diyetisyen, tedavidiyetisyeni ve halk sağlığı diyetisyeni olarak ayrılırlar. Yöneticidiyetisyen hastane, okul, yurt, endüstri ve kamu kuruluşları gibikurumlara, besin maddelerinin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesive servisiyle uğraşır. İnsanların en iyi ve en ekonomik yöndenbeslenebilmesi için gerekli beslenmeplanlamasını yapar, uygulanmasını denetler. Tedavi diyetisyeni,hastaların durumuna göre verilecek özel diyetleri düzenler, yemeğinhastaya verilmesini ve hasta tarafından tüketilmesini sağlar. Taburcuolan ve polikliniğe gelen hastaları, evde uygulamaları gereken diyetkonusunda eğitir. Halk sağlığı diyetisyenleri sağlık merkezlerindegörevalırlar ve halkın sağlıklı beslenmesi için gerekli önerilerdebulunurlar. Ayrıca diyetisyenler gıda teknolojisinde eğitimci vedanışman olarak da çalışmaktadırlar.

Çalışma Alanları: Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir:

1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.
2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.
3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.
4. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler.

Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek alanıdır. Okullarda,sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstrikuruluşlarında vb yerlerde diyetisyenin çalışmalarından yararlanmaeğilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş bulmasorunu olmayabilir.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:37:48
Bilgi ve Belge Yönetimi
 Yazılı veya görsel dökümanların korunmasını sağlayarak, istenildiğizaman ve istenildiği şekilde ilgili kişilere verilmesini amaçlayan birbölümdür. Mezunlar Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü arşivinde, CumhuriyetDönemi Arşivinde, gazete, ve hastane arşivlerinde, kütüphanelerdeçalışabilirler. Yabancı dil bilmek mezunların ücret düzeyini büyükölçüde etkiler. Meslek eğitimi görmüş arşivci sayısı çok fazlaolmadığından iş bulma imkânı bugün ve yakın gelecek için elverişlidir.

Programın Amacı: Arşivcilik programının amacı, kamu kurum vekuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşanbelgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuramve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Arşivcilik programının 4yıllık eğitim süresinin ilk iki yılda kütüphanecilik programındaokutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge ve belge bilim,kataloglama ve sınıflama, bilgisayar gibi dersler verilir. Ayrıcaöğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.

Gereken Nitelikler: Arşivcilik programında okumak isteyenöğrencilerin, sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili, sözeldüşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü kimseler olmaları ve biryabancı di l bilmeleri eğitimde başarılarını artırır. Bu alandaçalışmak isteyenlerin kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimselerolmaları da gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Arşivcilikprogramını bitirenlere "Arşivci" ünvanı verilir. Arşivci, arşive gelenkitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlaragöre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarakilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerleyazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarakdeğerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdekimalzemenin bakım ve temizliğinin sağlanması gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları: Arşivciler, devlet arşivlerinde, askeriarşivlerde, özel kuruluşların arşiv ölümlerinde görev alabilirler.Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışıarşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:40:47
Bilgisayar Destekli Muhasebe
İşletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen (finansal)işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama veyorumlama işlemlerinin yürütülmesini sağlayana muhasebe denir. Bubölümde muhasebe işlemlerinin bilgisayar programları ile tabibiniyapabilecek, muhasebeyle ilgili bilgisayar programlarını kullanabilecekara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:42:05
Bilgisayar Destekli Tasarım
İlk yıl makine-resim �konstrüksiyon bölümü ile aynı dersler görülmekte.İkinci sınıftan itibaren ise bölüm dersleri bilgisayar ağırlıklı olarakgelişmektedir. İyi derece teknik çizim yapabilen ara elemanlaryetiştirmeyi amaçlayan bölümde, teknik çizim programlarıöğretilmektedir. Bölüm mezunları kamu kesiminde çalışabileceği gibiözel mühendislik ve mimarlık bürolarında iş bulabilmektedir.

Programın Amacı: Bilgisayar destekli tasarım programının amacı,fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde,bilgisayarla model çizimi yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar desteklitasarım programında matematik, tasarı geometri, bilgisayarlı tasarım,çevre ve ürün tasarımı, bilgisayar destekli çizim, endüstri ürünleritasarımı engonomi ve mukavemet gibi dersler okutulur ve uygulamalaryaptırılır.

Gereken Nitelikler:Bilgisayar destekli tasarım programındaokumak isteyenlerin matematik, geometri ve fiziğe ilgili ve bukonularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme, şekil ve çizimleritasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sabırlı kimselerolmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayardestekli tasarım programını bitirenlere "Bilgisayar Destekli TasarımTeknikeri" ünvanı verilir. Bilgisayar destekli tasarım teknikerleriözel sektöre ait fabrikalarda çalışırlar ve üretilecek ürünün, çeşitliüretim aşamalarında ayrıntılı çizimlerini yapar. Üretilen ürünün,bilgisayar ortamında modellenmesini yapar, bilgisayar nümerik kontroltezgâhlarının programlarını yaparlar.

Çalışma Alanları:Üretimde insan emeği azalıp otomasyon arttıkçabilgisayar destekli tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır. Özelsektör araştırma geliştirme faaliyetlerine ve yaratıcılığa önemverdikçe bu meslekelemanları da giderek daha çok aranan elemanlar olacaklardır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:43:44
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Bilgisayar destekli tasarım bölümü ile aynı amaca sahip bölümde sadece isim farklılığı söz konusudur.
Programın Amacı: Bilgisayar destekli çizim programının amacı bilgisayarla mimarı ve statik çizim veya paftaüzerinde elle çizim yapabilen elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar destekli çizimprogramında matematik, bilgisayar yapı malzemeleri, betimsel geometri,model yapımı, çizim, bilgisayar destekli çizim, inşaat kuralları gibidersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler:Bilgisayar destekli çizim programında okumakisteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,tasarım ve çizim yeteneklerine sahip görme ve ellerini kullanmadagüçlüğü olmayan dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayardestekli çizim programını bitirenlere "Önlisans Diploması" ve"Bilgisayar Destekli Çizim Teknikeri" ünvanı verilir. Bilgisayardestekli çizim teknikeri mimarı tarafından hazırlanan projeyi okuyupbunun bilgisayar ortamında Autocad programı ile geliştirilmiş çiziminiyapar.

Çalışma Alanları:Bilgisayar destekli çizim teknikerleri devleteait kuruluşların inşaat birimlerinde özel mimarlık ve mühendislikbürolarında görev alabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:45:45
Bilgisayar Donanımı programının amacı, bilgisayar sistemlerininkurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı alanında çalışacak insangücünü yetiştirmektir. Bilgisayar donanımı teknikerleri kamu sektörüneve özel sektöre ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlardaçalışılabilir. Ülkemizde bilgisayar kullanımı giderek artmakta ve bualanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı: Bilgisayar donanımı programının amacı,bilgisayar sistemlerinin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımıalanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar donanımıprogramında matematik, teknik resim, temel elektronik, lojik devreler,elektronik devreler, endüstriyel elektronik, sayısal kontrol,bilgisayar programlama ve mikrobilgisayar gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler:Bu alanda öğrenim görmek isteyen liseöğrencileri kendilerini matematik ve fizik konularında iyiyetiştirmelidirler. Mekaniğe ilgili, şekil yeteneği ve mantığı güçlükimseler bu alanda başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayardonanımı programını bitirenlere "Bilgisayar Donanım Teknikeri" ünvanıverilir. Bilgisayar donanımı teknikerleri bilgisayar sistemlerininkurulmasında, bilgisayar mühendislerinin gözetim ve denetimi altındaçalışır, sistemin bakım ve onarımını yapar.

Çalışma Alanları:Bilgisayar donanımı teknikerleri kamu sektörüneve özel sektöre ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlardaçalışabilir. Ülkemizde bilgisayar kullanımı giderek artmakta ve bualanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:47:28
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve busistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapılır.Yönetim, eğitim, endüstri ve ticaret alanlarında, faaliyet gösterençeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, bilgisayardonanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir.Programın Amacı: Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayarsistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerinkullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar mühendisliğibölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanımyapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısalçözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler,veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslekderslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik,ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslekdersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsalve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayarmerkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olankuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Gereken Nitelikler:Bilgisayar mühendisliği programına girmekisteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, üstün birsayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlıve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayarmühendisliği programını bitirenlere "Bilgisayar Mühendisi" ünvanıverilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmetalanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayardonanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genelliklebilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerindeyönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yöneticimühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyelsistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirmemühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygınolanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veritabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veritabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ileilgili konularda çalışır. Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak yada bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve buişlemlerin uygulama sırasını saptar,bilgisayara verilecek verilerin vebilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akışşeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilindeişlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimdeçalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıpyanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programınçalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar.Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi vebelge akışını, yapılması gerekenişlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları vedarboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekliyöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar,her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar vekarşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları:Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığıülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim,endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamukuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde,bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışmaolanakları vardır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:48:33
Bilgisayar Operatörü Ve Teknikerliği
Bilgisayar ile ilgili her türlü bakım-onarım program yükleme ve programyazabilen ara elemanları yetiştirmektir. Bilgisayar operatörü veteknikeri, tüm resmi kurumların bilgi işlem dairelerinde, bilgisayarişlerinde görev alabildikleri gibi bilgisayar işleri yapan özel işyerlerinde de çalışabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:50:13
Bilgisayar Öğretmenliği Programında okul programlarındaki elektronik vebilgisayar konuları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar içingerekli mesleki eğitimle beraber öğretmenlik formasyon eğitimiverilerek meslek dersi öğretmenleri yetiştirilmektedir.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:50:57
Bilgisayar Programcılığı programının amacı, iş hayatının ve toplumsalyaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındakiproblemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak arainsan gücünü yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının çalıştıkları yerlerinçoğunluğu şirketlerin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır.

Programın Amacı: Bilgisayar programının amacı iş hayatının vetoplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgilikonularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarındaçalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar programcılığıprogramında öğretimin ilk yılında genel matematik, programlama dilleri,teknik resim, istatistik ve muhasebe gibi temel dersler verilir. Dahasonraki yıllarda ise ileri düzeyde programlama teknikleri ve uygulamalımühendislik ve işletme dersleri okutulur.

Gereken Nitelikler:Bu alanda öğrenim görmek isteyen liseöğrencileri kendilerini matematik ve mantık konularında iyiyetiştirmelidirler. Kişinin iyi bir programcı olabilmesi için üzerindeçalışacağı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadarbilgisayar diline dökebilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayarprogramcılığı programından mezun olan öğrenciler "Bilgisayar ProgramTeknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar. Mezunlar genelde bilgisayarprogramcısı olarak çalışmaktadırlar.

Çalışma Alanları:Çalıştıkları kurumların çoğunluğunu şirketlerin bilgiişlem merkezleri oluşturmaktadır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:52:02
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar mühendisliği programı sistemlerinin yapısı, tasarımı,geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim vearaştırma yapar. Bu bölümlerden mezun olanlar çeşitli yönetim,endüstrive hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı;bilgisayar donanımı, yazılımı üreten ve pazarlayan firmalardagenellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgi işlemmerkezlerinde yönetmen; yönetim, bilişim sistemleri alanında kurucu veyönetici mühendis veri tabanı yönetimi; bilgisayar destekli endüstriyelsistemlerin tasarım ve geçekleştirilmesinde araştırma-geliştirmemühendisi olarak görev yalabilirler. Bilgisayar kullanımının hızlayaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarınıyönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faliyetgösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda bankalarda,üniversitelerde,bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayanfirmalarda çalışma imkânları vardır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:53:44
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar sistemlerini yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerinkullanımı konularında çalışacak, araştırma yapacak elemanlaryetiştirilir. Üstün bir sayısal güce sahip olma yanında, dikkatli,sabırlı, yaratıcı kişilik özelliklerine ihtiyaç vardır. Sistemçözümleyici ve uygulama programcısı ve yazılım programı yapankuruluşlarda öğreticilik görevi yaparlar

[HIGHLIGHT=#92d050]yağmura yağmura yürüyorum inadına inadına.......[/HIGHLIGHT]

Çevrimdışı muhalefet13

 • | Süper Üye |
 • ****
 • İleti: 691
 • Karizma 54
 • Cinsiyet: Bayan
 • *=Korkulu Sonlar Sonsuz Korkulardan İyidir=*
Ynt: B ile başlayan meslekler
« Yanıtla #2 : 23 Temmuz 2007 23:14:12 »
Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama programının amacı, işletmelerdemuhasebe ve muhasebecilik mesleğinde bilgisayar kullanacak elemanlarıyetiştirmektir. Mezunlar vergi dairelerinde, kamuya veya özel sektöreait kuruluşların muhasebe ve vergi birimlerinde görev alabilirler.

Programın Amacı: Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamalarıprogramının amacı, işletmelerin muhasebe birimlerinde işlemleribilgisayarla yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bilgisayarlı muhasebe vevergi uygulamaları programında işletme, muhasebe, ticaret hukuku,organizasyon ve idare, maliyet muhasebesi ile yoğun olarak bilgisayardersleri okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamalarıalanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularındabaşarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatleçalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayarlımuhasebe ve vergi uygulamaları programını bitirenlere "BilgisayarlıMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı" ünvanı verilir.Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları meslek elemanlarıçalıştıkları kurumlarda vergi ve muhasebekayıtlarını bilgisayarlara kaydederek istenen verilerin kısa zamandaelde edilmesini sağlarlar.

Çalışma Alanları: Mezunlar vergi dairelerinde, kamuya veya özel sektöre ait kuruluşların muhasebe ve vergi birimlerinde görev alabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:56:05
Programın Amacı: Bitki koruma programının amacı, bol ve kalitelibitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancıotlardan korunması konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek vearaştırmayapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bitki koruma programındamatematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji,tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği,zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlılarıgibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Gereken Nitelikler:Bitki koruma alanında çalışmak isteyenkimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bualanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bitki korumaprogramını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" ünvanı verilir. Bitki korumaalanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarındameyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlıotlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusundaüreticileri aydınlatır.

Çalışma Alanları:Bitki koruma alanında yetişen ziraatmühendisleri, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı ziraimücadele istasyonlarında, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibikuruluşlarda ve tarım ilaçları yapan fabrikalarda görev alabilirler.

Bitki Koruma Programın Amacı:Bitki koruma programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün eldeedebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunmasıkonusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bitki koruma programındamatematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji,tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği,zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlılarıgibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Gereken Nitelikler:Bitki koruma alanında çalışmak isteyenkimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bualanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bitki korumaprogramını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" ünvanı verilir. Bitki korumaalanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarındameyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlıotlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusundaüreticileri aydınlatır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:57:47
Bitkisel Üretim
Bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerinhastalıklardan, zararlılırdan ve yabancı otlardan korunması bu bölümüninceleme ve araştırma alanına girer. Tarım Orman ve Köy İşleriBakanlığı Tarım Kooperatifleri, Ziraat Bankası, Şeker Fabrikaları GenelMüdürlüğü, Çay- Kur, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarımsal İlaçŞirketleri, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarındaçalışabilirler. Ayrıca özel ve devlet çiftliklerinde de çalışma imkanıvardır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 22:58:51
Biyokimya
Türkiye�de ilk kez Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Biyokimya,biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeydeinceleyen bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişkiiçindedir.Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri,sağlık bilimleri. Beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konulardabilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili veverimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri iledonatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstüeğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır.

Mezunlar gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları,kozmetik ve deterjan sanayileri fermantasyon teknolojisine dayalısanayi kollarında, üniversite,tıbbi, tarımsal ve çevre araştırmamerkezlerinin rutin işlemler ve araştırma labaratuvarlarında görevalabilirler.

Programın Amacı: Biyokimya programının amacı, biyolojikbilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgilikonularda araştırma ve eğitim yapmaktır.

Programda Yer Alan Belli Başlı Dersler: Biyokimya programı"Biyokimyagerlik" ve "Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik" olmak üzereiki alt dala ayrılmaktadır. Biyokimya programının ilk iki yılında hücrebiyoloji,mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji, anorganik kimya, analitik kimya,matematik bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan sonraöğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler. Biyokimyagerlikdalına geçenler biyofizikokimya, enzimoloji, ilaç kimyası, beslenme,toksikoloji, klinik kimya, genetik, fermantasyon teknolojisi,endüstriyel hijyen, atık değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibidersleri okumakta ve uygulama yapmaktadırlar.

Gereken Nitelikler:Biyokimya alanında çalışmak isteyenlerinbiyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimselçalışmalara istekli, meraklı, görme sorunu olmayan kimseler olmalarıgerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Biyokimyaprogramını bitirenlere bitirdikleri dala göre "Biyokimyager" veya"Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" ünvanı verilmektedir.Biyokimyagerler, biyokimya analiz bilimlerinde ve laboratuvarlarındasağlıkla ilgili testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler;gıda ve ilaçsektöründe kalite kontrol işlerini yaparlar; projelerin yürütülmesindegörev alırlar.

Çalışma Alanları:Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler,tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyonteknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi tarımsal veçevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırmalaboratuvarlarında görev alabilirler. Eğitimleri süresince öğretmenliksertifikası almaları halinde öğretmen adayı olma hakkını kazanabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:00:54
Biyoloji
Canlıların, yeryüzünde dağılımı, anatomisi, fizyolojisi üzerinde eğitimve araştırma yapılır. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı birgözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve SSK�yabağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyolojiaraştırma merkezlerinde, Çevre,Orman, Tarım ve Köy İşleriBakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besinendüstrisinde çalışılabilir. Ayrıca biyoloji mezunları liselerdeöğretmenlik yapabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:02:50
Biyoloji Öğretmenliği
Eğitim Fakültelerinde ortaöğretimin (liseler, meslek liseleri, akşamliseleri vb..) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere eğitim öğretim vearaştırma yapılmaktadır. Biyoloji öğretmenliği bölümü eğitimfakültelerinin bir bölümüdür. Biyoloji öğretmeni olmak isteyenler sezelufade gücüne sahip olması, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlıkimseler olmaları beklenir

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:05:45
Programın Amacı: Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Moleküler biyoloji vegenetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başkaelektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen molekülerbiyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, stajve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Molekülerbiyoloji ve genetik programını bitirenlere"Biyolog" ünvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde,sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisindegörev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi,genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalaryaparlar.

Çalışma Alanları:Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp,ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyenolabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisindearaştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yöneticiolarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararasıdüzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacıgerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeyeçalışmaktadır.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:06:49
Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojikbilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakın veonarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin fenbilimlerine ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerinive mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardımetmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir.

Programın Amacı: Biyomedikal cihaz teknolojisi programınınamacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazlarınmontajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanlarıyetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Biyomedikal cihazteknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimdersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikalteknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve X-Ray cihazları gibidersler okutulur.

Gereken Nitelikler:Biyomedikal cihaz teknolojisi programınagirmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları,şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğinesahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlükişiler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Biyomedikalcihaz teknolojisi programını bitirenlere "Biyomedikal Cihaz Teknikeri"ünvanı verilir. Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojikbilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarakyerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerinisaptar ve onarır.

Çalışma Alanları:Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:08:00
Boya teknolojisi programının amacı, seramik sanatları alanındaçalışacak tasarımcı insangücünü yetiştirmektir. Sanata karşı ilgisi veyeteneği bulunan, tasarımcı güce sahip olan her adray bu alandabaşarılı olabilir. El becerisi ve fiziksel olarak el ve kol sağlığı önplanda düşünülmelidir.

Programın Amacı: Boya teknolojisi programının amacı, boya üretimi yapan işletmelerde mühendislere yardımcı elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Boya teknolojisiprogramında genel kimya, fizik, organik kimya, analitik kimya, pelimerkimya, fizik, boya teknolojisi, renk bilgisi, kalite kontrolyöntemleri, çevre ve insan sağlığı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler:Boya teknolojisi programında okumakisteyenlerin kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, renkleriayırdedebilen, kokudan rahatsız olmayan, beden ve sağlıklı, başkalarıile iyi ilişkiler kurabilen dikkatli ve düzenli kimseler olmalarıgerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Boyaprogramını bitirenlere "Boya Teknikeri" ünvanıverilir. Boya teknikeri kimya mühendisine yardımcı bir eleman olupmühendis ve yöneticilerle işçiler arasındailetişimi sağlar; üretim planının uygulanışını denetler, basitlabaratuvar ölçümleri yapar; sonuçları karşılaştırır durumu üretimmühendisine bildirir. Vardiya amirliği yapar.

Çalışma Alanları:Boya teknikerleri boya üretimi ve uygulamasıyapan her türlü özel işletmede görev alabilir. Boya teknikerleriotomobil servislerinin boyama kısmında da çalışabilmektedirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:09:18
Programın Amacı

Budama ve aşılama programının amacı,ağaçların, asmaların ve süs bitkilerinin budanması, cinslerininiyileştirilmesi için aşılanması alanında ara insangücünüyetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Budama ve aşılama programında, odunsu bitkiler botaniği, budama veaşılamanın ekonomik esasları, bahçe bitkileri ve yetiştirme teknikleri,budamanın fizyolojik esasları, kavakçılıkta üretim ve budama tekniklerigibi dersler okutulur.

 Gereken Nitelikler

Budama ve aşılama programında başarılı olmak için biyolojiye özelliklebotanik konularına ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan bir kimseolmak gerekir.

 Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Budama ve aşılama programını bitirenlere "Budama ve Aşılama Teknikeri"unvanı verilir. Budama ve aşılama teknikeri, meyve bahçelerindeağaçları, bağlarda asmaları ve süs bitkilerini budama ve aşılamateknikleri konusunda üreticileri eğitir, aşılama yöntemi ile yenikültür çeşitlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.

Çalışma Alanları

Budama ve aşılama teknikeri Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarınabağlı Bölge Tarım Müdürlüklerinde, fidanlıklarda, özel sektöre aitçiftliklerde ve bahçelerde çalışabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:10:02
Bulgar Dili Ve Edebiyatı
Bu programda, Bulgar dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dil ilemeydana getirilmiş edebiyat ve kültürün başlangıcından günümüze kadargeçirdiği aşamalar üzerine eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Bölümdenmezun olanlar kütüphanelerde, arşivlerde, TRT kurumu, Kültür ve TurizmBakanlığı, yükseköğretim kurumları, elçilikler gibi resmi kuruluşlardaturizm acenteleri ve ticari şirketler gibi özel kuruluşlarda işbulabilirler.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:10:58
Büro Yönetimi
Programın amacı, kurumların üst düzeydeki idareci elemanlarına yönetimde yardımcı olmak üzere eleman yetiştirmektir.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:11:54
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
Programın amacı, kurumların üst düzeydeki idarecilerine elemanlarınayönetimde yardımcı olmak üzere eleman yetiştirmektir. Programa kız veerkek öğrencilerin mesleğe daha yatkın ve yetenekli olduklarıgözlenmektedir. İş bulma konusunda erkek öğrencilerin şansı dahadüşüktür. Sekreter olmak isteyen bir kimsenin dikkatli, anlayışlı,nazik ve genel kültür sahibi olması beklenir.

Gönderildi: 23 Temmuz 2007 23:13:25
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği programı bilgisayar sistemlerininyapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımlarıkonularında eğitim ve araştırma yapar. Bu bölümün çalışma imkanlarıBilgisayar Enformatik Bölümüyle aynıdır.

[HIGHLIGHT=#92d050]yağmura yağmura yürüyorum inadına inadına.......[/HIGHLIGHT]

Çevrimdışı sHeker`

 • |•вμ$Яд•|-╟ﻜéҝéאּ╢
 • | Usta Üye |
 • *****
 • İleti: 1553
 • Karizma 282
 • Cinsiyet: Bayan
 • || ßir Teşekkürü Çok Görmeyelim Emeğe Saygı ||
Ynt: B ile başlayan meslekler
« Yanıtla #3 : 07 Şubat 2008 11:08:21 »
Benim Mesleğim eUuhUeHE İnşAllah Kazancam :)
 
    Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve busistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapılır.Yönetim, eğitim, endüstri ve ticaret alanlarında, faaliyet gösterençeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, bilgisayardonanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir.Programın Amacı: Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayarsistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerinkullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar mühendisliğibölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanımyapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısalçözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler,veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslekderslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik,ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslekdersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsalve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayarmerkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olankuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Gereken Nitelikler:Bilgisayar mühendisliği programına girmekisteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, üstün birsayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlıve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayarmühendisliği programını bitirenlere "Bilgisayar Mühendisi" ünvanıverilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmetalanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayardonanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genelliklebilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerindeyönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yöneticimühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyelsistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirmemühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygınolanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veritabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veritabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ileilgili konularda çalışır. Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak yada bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve buişlemlerin uygulama sırasını saptar,bilgisayara verilecek verilerin vebilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akışşeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilindeişlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimdeçalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıpyanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programınçalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar.Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi vebelge akışını, yapılması gerekenişlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları vedarboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekliyöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar,her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar vekarşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları:Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığıülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim,endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamukuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde,bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışmaolanakları vardır.

 


Site Haritası